Profil - účetní a daňové služby pro Vás

Kvalifikace

Praxe a reference

Způsob spolupráce

Živnostenské oprávnění - předmět podnikání: účetní poradce, vedení daňové evidence.