Ceník služeb

A. Základní služby
 
Popis položky
Cena

A.1.
úč. položka v peněžním, účetním deníku - bez přípravy
35,- Kč
 
A.2.
úč.položka v peněžním,účetním deníku - připravena
30,- Kč
 
A.3.
účetní paušál od 1 do 40 položek měsíčně
1500,- Kč
 
A.4.
účetní paušál od 41 do 100 položek měsíčně
3000,- Kč
 
A.5.
účetní paušál od 101 do 200 položek měsíčně
5000,- Kč
 
A.6.
účetní paušál od 201 do 300 položek měsíčně
7500,- Kč
 
A.7.
účetní paušál od 301 do 400 položek měsíčně
9000,- Kč
 
A.8.
účetní paušál od 401 do 500 položek měsíčně
12000,- Kč
 
A.9.
účetní paušál od 501 do 600 položek měsíčně
15000,- Kč
 
A.10.
účetní paušál od 601 do 700 položek měsíčně
17500,- Kč
 
A.11.
účetní paušál od 701 do 800 položek měsíčně
20000,- Kč
 
A.12.
účetní paušál od 801 a více měsíčně
dohodou
 
A.13.
zastupování klienta
500,- Kč
 
A.14.
vyúčtování služební cesty - tuzemsko
150,- Kč
 
A.15.
vyúčtování služební cesty - zahraničí
250,- Kč
 
A.16.
rekonstrukce účetnictví
30,- Kč
 
A.17.
účetní závěrka, přílohy, podklady DPFO/DPPO
dohodou
 
    
B. Daňové poradenství
 
Popis položky
Cena
B.1.
konzultace
   500,- Kč
   
B.2.  generální plná moc
pro jednání se správcem daně      
2000,- Kč
   
   
E. Ekonomické, finanční a organizační poradenství
 
Popis položky
Cena
   
   
   
E.1.
založení s.r.o. podání návrhu na OR, vč.poplatků
15000,- Kč
E.2.
založení s.r.o. tzv. "na klíč", vč.poplatků"
50000,- Kč
E.3.
rozšíření předmětu podnikání, živ.list vč.poplatků
7500,- Kč
E.4.
živnostenský list vč.poplatků
2200,- Kč
E.5.
výpis z rejstříku trestů vč.poplatků
500,- Kč

 

C. Samostatné zpracování daňových přiznání
 
Popis položky
Cena
C.1.
přiznání k silniční dani
300,- Kč
C.2.
přiznání k dani z přidané hodnoty
600,- Kč
C.3.
přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné (chyba klienta)
600,- Kč
C.4.
podklad pro přiznání k dani z příjmů práv.osob vč.příloh od
6000,- Kč
C.5.
podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz.osob typ B od
6000,- Kč
C.6.
podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz.osob typ A od
2000,- Kč
C.7.
přiznání k dani z nemovitosti od
4000,- Kč
C.8.
přiznání k dani z převodu nemovitosti
2000,- Kč
C.9.
přiznání k dani dědické, darovací
2000,- Kč
C.10.
přehled o příjmech a výdajích pro soc.zabezpečení
1500,- Kč
C.11.
přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění
1500,- Kč
C.12.
příloha účetní závěrky -zjednodušený rozsah od
1500,- Kč
C.13.
příloha účetní závěrky - v plném rozsahu
2000,- Kč
   
D. Mzdová evidence
 
Popis položky
Cena
D.1.
zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru malá org. do 15 zam.
300,- Kč
D.2.
zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru malá org.od 15 zam.
250,- Kč
D.3.
zaměstnanec bez ohledu na druh prac.poměru velká org.od 25 zam.
200,- Kč
D.4.
mimoevidenční stav ( mat.dovolená,voj.služba)
200,- Kč
D.5.
přihlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence )
200,- Kč
D.6.
odhlášení zaměstnance ( SZ, ZP, evidence )
200,- Kč
D.7.
konzultace pracovní smlouvy
200,- Kč
D.8.
zastupování na kontrolách
500,- Kč