Účetní a daňové služby

Způsob spolupráce

Živnostenské oprávnění - předmět podnikání: účetní poradce, vedení daňové evidence.